Hotels

1. Lotus Pang Suan Kaew with AMM rate    Website

- Superior (Single/Double beds) with breakfast included 1200 baht
- Delux (Single/Double) with breakfast included 1800 baht (Extra bed 600 baht each)

ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 053-224333 , 081-5950667

2. Uniserv (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)     Website

ราคา ห้องละ 800 บาท พักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 053-942881-4 , 081-8826411
E-mail : uniserv@cmu.ac.th , uniservhostel@hotmail.com

3. โรงแรม Ibis Style เชียงใหม่     Website

** ราคาพิเศษ เฉพาะผู้เข้าร่วมประชุม AMM 2017 แต่ละห้องพักได้ 2 ท่าน พร้อมอาหารเช้า

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือติดต่อเรื่องสำรองห้องพักสามารถติดต่อได้ที่
Email: h8108-fo9@accor.com
Tel: 053-90 – 8888
Mobile: 083-159-3445

*เงื่อนไขในการจองชำระค่ามัดจำ 50% หรือใช้หมายเลขเครดิตการ์ดการันตีการจอง และแสดงหนังสือเชิญเข้าร่วมการประชุมต่อโรงแรมตอนเข้าพัก โดยการโอนเข้าบัญชี และแฟกซ์ยืนยันการโอน มายังหมายเลข 053 908899 หรือสแกนหลักฐานการโอนเงิน ส่งทาง Email: sm3@ibisstyles-chiangmai.com

4. โรงแรม เชียงใหม่ฮิลล์     Website

- ห้องเดี่ยว 1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า
- ห้องคู่ 1,000 บาท พร้อมอาหารเช้า

ติดต่อสำรองห้องพัก โทร. 053-400601-5 , 089-9556885 (คุณณัฎฐณิชา)